TreningKosthold.no - Online Kostholds- og Treningsdagbok
Kalkulator
BMI kalkulator (Body Mass Index)
BMI er et internasjonalt mål som benyttes verden over for å vise balansen mellom høyde og vekt. Formålet er å kunne bedømme om en person er overvektig, undervektig eller ved normal vekt.

BMI tar ikke hensyn til alder, kjønn eller kroppsbygning. Derfor vil det i noen tilfelle være feilaktig å dra noen konklusjoner på bakgrunn av dette. For folk med normal kroppsbygning vil likevel BMI være en god indikasjon overvekt eller ikke.

Formelen for å regne ut BMI er:
bmi formel

Regn ut din BMI
Høyde:
m
Vekt:
kg
BMI =


BMI Grenser
BMI mindre enn 20 : undervekt
BMI mellom 20 og 25: normalvekt
BMI over 25: overvekt
BMI over 30: helseskadelig overvekt

BMI-grensene er unøyaktige for barn, gravide og idrettsutøvere med stor muskelmasse