TreningKosthold.no - Online Kostholds- og Treningsdagbok

Superset

Denne metoden går ut på at du trener to øvelser uten hvile mellom de to settene. Det er vanlig å trene antagonister, altså to muskler som arbeider mot hverandre (rygg/bryst, triceps/triceps..etc). Du kan selvfølgelig trene andre muskelgrupper eller samme muskelgruppe etter samme metode. Enkelte anbefaler at man kjører et helt program bestående av superset som variasjon. Dette kan du kjøre i 1-3 uker, før du bytter program igjen.

Et eksempel på superset - biceps/triceps:

Bicepscurl stang
Pushdown

Mellom disse to settene kjører du altså ingen pause. Med en gang du er ferdig med bicepscurl såbegynner du rett på pushdown. Når du har gjort dette kan du ta en kort pause, før du går i gang med neste settsom består av samme rutine.

En av fordelene med superset er at de fleste vil oppnå en kraftig pump i muskelen. Så dersom du har litt problemermed å oppnå god pump, så er det verdt å forsøke seg på superset. Uansett hvilken treningsmetode man benytter er det viktigat man varierer slik at muskelen aldri blir vant med "rutinearbeid".Kommentarer

Navn:  E-post: