TreningKosthold.no - Online Kostholds- og Treningsdagbok

VLED - Very Low Energy Diet

Som man kan tolke av navnet på dietten er dette en diett som baserer seg på et veldig lavt energiinntak. Det er en velprøvd og godt dokumentert diett, men den er normalt for personer med kraftig overvekt.

Vi snakker da om personer med 20+ i kg overvekt, og dietten utføres da gjerne i samråd med lege.

Enkelt forklart går den ut på å få i seg minimalt med energi i en gitt periode (avhengig av hvor overvektig man er). Energiinntaket kan variere mellom 200 - 800 kalorier om dagen.

Det er en stor risiko for å bli underernært på viktige næringsstoffer (som f.eks. protein), med de helserisikoer det vil innebære. I tillegg vil tap av muskelmasse utgjøre en stor del av vekttapet. Studier har rapportert om mellom 6-25% av det totale vekttapet.

For personer med normal til moderat overvekt er denne dietten ingenting å tenke på. Sliter du med stor overvekt er denne diettformen noe du evt. kan diskutere med fastlegen din.

Det sier seg selv at med et så lavt energiinntak er dette også en svært krevende diett å gjennomføre.

Da man lett kan få mangel på næringsstoffer er det anbefalt å passe på at man får i seg mat med mye protein (f.eks. 45-70g protein, 30-50g karbohydrater, 2g fett).

Oppsummert må vi konkludere med at denne dietten ikke er noe å gi seg i kast med på egen hånd.


Kommentarer

Navn:  E-post: