TreningKosthold.no - Online Kostholds- og Treningsdagbok

Fettforbrenning og intensitet

Hvilket intensitetsnivå bør man velge for treningen dersom målet er å brenne maksimalt med fett? Det som avgjør hvor mye fett du forbrenner er hovedsaklig intensiteten og varigheten på treningen . Samtidig vil intensiteten påvirke hvilke næringsstoffer du forbrenner mest av.

Ulike kilder til brensel
Når du trener har kroppen hovedsaklig tre ulike valg av brensel
  • Karbohydrater, i form av blodsukker, muskel- eller leverglykogen
  • Fett, enten direkte fra maten eller fra lagret kroppsfett
  • Protein, kroppsvev (muskler) brytes ned for å frigjøre aminosyrer som kan brukes som brensel

Kroppen er en genial maskin som sørger for å hente energi fra den kilden som til enhver tid er mest hensiktsmessig for formålet. De to viktigste faktorene som avgjør hva som benyttes for å dekke energibehovet er treningens intensitet og varighet. I tillegg vil også din fysiske form og kostholdet ditt (spesielt hva du har spist rett før treningen) påvirke valget.


Høy intensitet
Med høy intensitet vil det totale kaloriforbruket være høyst, men samtidig vil en stor del av dette dekkes av karbohydrater. Årsaken er at det å hente energi fra fett er en tung og langsom prosess som ikke vil kunne dekke det store og plutselige energibehovet som trening av høy intensitet vil kreve.

Lav intensitet
Om du trener med en lavere intensitet vil det totale energiforbruket være mye lavere enn ved høy intensitet, men det meste av dette vil dekkes ved at kroppen forbrenner fett. Kroppen velger igjen den kilden som er mest hensiktsmessig for formålet, og ved lav intensitet er det sløsing å forbruke karbohydrater. I stedet velges kroppsfettet som den primære energikilden.

Så høy eller lav?
Det finnes argumenter for begge alternativer. La oss prøve å nærme oss en konklusjon ved hjelp av et praksis eksempel.

La oss si at du trener i omtrent en time med lav intensitet (f.eks. gåing). Dette vil forbruke 300 kalorier, hvorav ca 90% vil dekkes fra fett. Dette vil tilsvare 30 gram fett.

Sammenligner vi med en times trening med høyere intensitet vil vi få et dobbelt så stort energibehov på 600 kalorier, men bare omtrent halvparten vil dekkes av fett. Dette vil tilsvare omtrent 33 gram fett.


Så det logiske her vil være at høy intensitet vil være å foretrekke siden vi både oppnår høyest kaloriforbruk og størst forbruk av fett i gram (selv om det bare er noen få gram som skiller de to)?

Problemet at selv om du mistet mest fett ved høy intensitet vil de øvrige 300 kaloriene måtte hentes fra andre kilder enn fra kroppsfettet. Ser vi på de ulike kildene til energi vi nevnte tidligere ender vi opp med at 300 kalorier må dekkes av karbohydrater og av muskelprotein. 

Dette er lite ønskelig da vi gjerne trenger karbohydratene til annen type trening som f.eks. styrketrening, samt at du kan risikere tap av muskelmasse ved at kroppen bryter ned vev for å hente energi fra aminosyrer.

Konklusjonen er da
Dersom du bare er opptatt av vektnedgang vil du kunne argumentere for at høy intensitet vil være det mest hensiktsmessige.

Om du derimot er opptatt av at vektnedgangen din hovedsaklig skal være iform av fett, og at du vil unngå å miste muskelmasse er lav intensitet det mest hensiktsmessige valget.

Ikke glem at muskler i motsetning til fett er et "aktivt" organ som forbrenner kalorierer hele døgnet. Til større muskelmasse du klarer å beholde, til større vil ditt daglige energiforbruk være.

Det er med andre ord veldig lurt å sørge for at du ikke mister mer muskelmasse enn nødvendig, selv når målet ditt er vektnedgang.

Diskuter gjerne denne artikkelen i kommentarfeltet under:


Kommentarer

Navn:  E-post: