TreningKosthold.no - Online Kostholds- og Treningsdagbok
Train to failure
Du har sikkert hørt om uttrykket 'Train to failure'. Dette er egentlig ikke en intensitetsteknikk, men mer den metoden man skal trene etter innen kroppsbygging. Vi tar den likevel med i denne oversikten fordi mange trener merkelig nok ikke etter dette prinsippet.

Failure vil si at om du f.eks. har satt opp 10 repetisjoner av en øvelse i programmet ditt, så skal du tilpasse vekten slik at du ikke klarer å utføre flere enn 10 repetisjoner.

Du stopper ikke bare fordi du har nådd et visst antall. Skal du ha 10 repetisjoner, men klarer 15, så må du i stedet øke belastningen.

Trener du på denne måten sørger du for å hele tiden ha progresjon i programmet ditt.

Den eneste grunnen til å ikke trene til failure (etter mitt subjektive syn) er dersom du trener etter et program med fast progresjon. Altså at du for hver uke enten skal øke i antall reps eller i kg. Slike programmer er ofte satt opp for å nå en formtopp (gjerne i forbindelse med konkurranser) og da bør man følge de til punkt og prikke.

For alle andre programmer er det failure som metoden å trene etter. Muskelen kan ikke telle hverken repetisjoner eller se hvor mange kg du legger på stangen. Den reagerer på stimulans.

Så om du kjører 12 repetisjoner av en vekt hvor du lett kunne klart 20, så gir du kroppen beskjed om at det er overhodet ingen grunn til å prioritere å bruke energi på å bygge opp en større og sterkere muskel.

Så til din neste økt, husk : TRAIN TO FAILURE!!

Kommentarer

Navn:  E-post: