TreningKosthold.no - Online Kostholds- og Treningsdagbok

Hvor mange sett skal du kjøre?

Et spørsmål som ofte stilles blant nybegynnere er hvor mange repetisjoner og sett skal man kjøre for en muskelgruppe? Finnes det et perfekt oppsett som passer alle? I denne artikkelen ser vi litt nærmere på antall sett.

Hva er et sett?
I alle treningsprogrammer finner man benevnelsen set x reps. Et sett er en gruppe av repetisjoner av en spesifikk øvelse. Ler mer om reps.

Antall sett
Det finnes flere faktorer som vil være med på å bestemme hvor mange sett x reps det vil være hensiktsmessig å kjøre. Siden det er store individuelle forskjeller fra person til person, vil det selvsagt kunne variere fra person til person, men også andre faktorer må taes med

  • Alder
  • Hvor lenge har du trent
  • Hvilke mål har du for treningen

Normalt vil en anbefaling ligge på 3-5 sett av en øvelse med gjerne 6-12 sett totalt per muskelgruppe (fordelt på 2-3 ulike øvelser). Har man trent i flere år vil man tåle en større arbeidsbelastning enn en nybegynner.

Periodisering av treningen vil uansett være noe som vil være fornuftig for de fleste. Så på samme måte som man bør variere antall repetisjoner, vil det være hensiktsmessig å variere antall sett.

Ulike muskelgrupper krever ulik belastning
Størrelsen på ulike muskelgrupper gjør at belastningen de tåler vil være forskjellig. Bena vil normalt sett tåle flere sett enn hva overkroppen vil håndtere. Og i overkroppen er f.eks. biceps/triceps mindre muskelgrupper enn bryst/rygg.

Oppvarming
Du bør alltid inkludere 1-3 sett med oppvarming for en muskelgruppe før du starter på arbeidssettene. Dette vil redusere risikoen for skader og forberede muskelen på arbeidet som skal utføres. Disse settene regner du da ikke med som en del av de 6-12 settene for muskelgruppen.

Diskuter gjerne denne artikkelen i kommentarfeltet under:    Kommentarer

    Navn:  E-post: