TreningKosthold.no - Online Kostholds- og Treningsdagbok

Hvile mellom settene

Det er viktig med noe hvile mellom hvert sett du tar, men jeg tør slenge ut en påstand om at de aller fleste tar seg en lenger pause enn hva som strengt tatt er nødvendig.

Å variere (redusere) tiden du hviler mellom hvert sett er en enkel, men effektiv metode for å øke intensiteten din. Dette skal igjen sørge for at kroppen din setter igang tiltak for å respondere på stimulansen (vokse og bli sterkere).

Hvorfor trenger du hvile?
Målet med treningen er å aktivisere og slite ut flest mulig muskelfibre, og altfor korte pauser vil gjøre deg ute av stand til å kjøre mer enn ett effektivt sett. I tillegg vil du gjerne miste fokus når du ikke har fått tilbake styrken i musklene.

I løpet av de første 60 sekundene etter et sett vil muskelen ha gjenopprettet ca 70% av styrken, og etter 3 minutter vil den ha gjenopprettet seg så mye som den er i stand til å gjøre innen den tid treningen varer.

Så hvorfor ikke hvile i 3 minutter?
Som nevnt er målet å rekruttere flest mulig muskelfibre. Gir du de utslitte fibrene tid til å hente seg helt inn, vil de fibrene som ikke ble satt inn i første sett heller ikke aktivert de neste settene. Ergo blir muskeltilveksten etterpå mindre.

Lang hvile mellom settene vil også sørge for at pulsen reduseres, muskelen blir kald og du mister pump (følelsen som oppstår når en muskel har blitt fylt med oksygenrikt blod)

Men hvor lenge da?
Som en tommelfingerregel kan du holde hvilen til ca 1 minutt (gjerne under). Bruker du dette som en intensitetsmetode kan du gjerne eksperimentere med å gå ned til 30-40 sekunder.

Oppsummering
Så på din neste trening, ta tiden på hviletiden du tar mellom settene. Pass på at du ikke kjører kortere pauser enn normalt bare for å få en bedre tid. Hva ble resultatet? Kan det være en idè med mindre hvilepauser?

Post gjerne resultatene i kommentarboksen under.

Kommentarer

Navn:  E-post: